• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Thủ tục phê duyệt chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

-            Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

-            Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22-6-2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước;

-            Các Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nhà nước.

 

II. NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ CHUYÊN VIÊN THỤ LÝ HỒ SƠ:

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Ban ĐM & QLDN, ĐT: 7344597.

2. Chuyên viên thụ lý hồ sơ: Nguyễn Phú Hùng, ĐT: 7345138.

 

III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ:

1. Tờ trình đề nghị Bộ ra Quyết định cho tiến hành thủ tục chuyển đổi sở hữu DN, kèm theo báo cáo sơ lược về tình hình hiện trạng của DN và định hướng loại hình tổ chức, sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi doanh nghiệp (nếu là DN thành viên TCty phải có Tờ trình tiếp của TCty). Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2. Phương án chuyển đổi doanh nghiệp nêu rõ tình hình thực trạng, phương án chuyển đổi và tổ chức thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, có các phụ lục minh họa kèm theo. Cùng Phương án chuyển đổi của Doanh nghiệp, có Tờ trình của Doanh nghiệp, Tờ trình tiếp của TCty và Biên bản thẩm tra của TCty.

Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp căn cứ theo Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24-12-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Phương án giao, bán doanh nghiệp căn cứ theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22-6-2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Số lượng hồ sơ Phương án: 10 (mười bộ) để thẩm định. Sau khi Bộ thẩm định xong, DN hoàn chỉnh hồ sơ và gửi 4 (bốn) bộ mới trình Bộ đề nghị ra Quyết định phê duyệt.

 

IV. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Thời gian trả kết quả:

-            Thời gian xem xét hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký:

+            05 ngày làm việc đối với văn bản Quyết định cho tiến hành thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

+            07 ngày làm việc đối với Quyết định phê duyệt Phương án chuyển đổi doanh nghiệp tính từ khi doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và gửi 4 bộ mới trình Bộ đề nghị ra quyết định.

V. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ: Không

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hạch toán đối với sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp đều không hình thành mối quan hệ công ty mẹ – công ty con nên xét về phương diện kế toán, bản chất của hai hoạt động này có những điểm tương đồng,...

So sánh giữa thâu tóm và hợp nhất doanh nghiệp

1.Khái niệm về hoạt động M&A: “1+1>2” bất đẳng thức này thoạt nhìn không được logic về mặt toán học nhưng nếu xét về ý nghĩa kinh tế, chúng nói lên “năng lực chuyển hóa”...

Định giá trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

1. Tổng quan về định giá doanh nghiệp: 1.1       Quan điểm về giá trị doanh nghiệp: Giá trị doanh nghiệp là giá trị hiện tại các khoản thu nhập từ kết quả hoạt...

Các loại hợp nhất doanh nghiệp hiện nay

Phân loại hoạt động mua bán và hợp nhất doanh nghiệp. Dựa vào quan hệ cạnh tranh giữa các bên liên quan thì hợp nhất gồm 03 loại sau: 1. Hợp nhất doanh nghiệp theo chiều ngang (Horizontal Mergers):...

Chúng tôi trên Facebook